Aspen D: een schone dieselbrandstof, 100% hernieuwbaar.

Een schone dieselbrandstof

Aspen D is een schone dieselbrandstof met alle bekende Aspen-voordelen. Naast alkylaatbenzine is het nu tijd om ook een schone dieselbrandstof te gaan gebruiken. Aspen D kan gebruikt worden in alle dieselmotoren. Maar vooral voor professionals die met kleinere dieselmachines werken en dieselmachines die alleen in het seizoen gebruikt worden, biedt Aspen D een goed alternatief voor gewone diesel.

 

De voordelen op een rij
  • Minder schadelijke stoffen
  • Lang houdbaar
  • Schone en betrouwbare start
  • 100% hernieuwbaar
  • 50-80% reductie van broeikasgassen

Voor wie is Aspen D
ontwikkeld?

Aspen D biedt voordelen voor iedereen die met dieselmotoren te maken heeft. Maar vooral voor gebruikers van kleinere dieselmachines en machines die alleen in het seizoen gebruikt worden, biedt Aspen D een goed alternatief voor gewone diesel.


U werkt met kleinere machines

Professionelen die met kleinere dieselmachines werken, worden regelmatig blootgesteld aan de hoge concentratie schadelijke uitlaatgassen van deze machines. Vaak is het niet te voorkomen dat je de uitlaatgassen inademt. Aspen D kan zeker in dit soort situaties de risico’s voor de gezondheid beperken.


U heeft een diesel die langer stilstaat

Tal van dieselmotoren worden alleen in het seizoen gebruikt en staan dus een groot gedeelte van het jaar stil. Omdat Aspen D lang houdbaar is, kan uw machine gerust met volle tank weggezet worden en zal de motor zelfs na een lange tijd stilstand zonder problemen starten. Ook voor motoren die incidenteel gestart worden, zoals noodstroomaggregaten, is Aspen D de betrouwbaarste dieselbrandstof.


U werkt in een ingesloten omgeving

Gelukkig worden er steeds meer maatregelen getroffen om werknemers te beschermen tegen de schadelijke uitstoot van dieselmachines. Maar het komt nog steeds voor dat dieselmachines binnen en in ingesloten omgevingen gebruikt worden, zoals tussen gebouwen en in tunnels en mijnen. Voor deze toepassingen biedt Aspen D een heel goed alternatief voor gewone diesel.

Beter voor mens, machine, milieu én klimaat

Een diesel geheel volgens onze maatstaven. Die beter is voor uw gezondheid, voor de motor van uw machine, boot of oldtimer én voor het milieu natuurlijk. Aspen D bevat minder schadelijke stoffen, zorgt voor minder roetafzet in de motor en is lang houdbaar zonder kwaliteitsverlies. Met Aspen D kunt u erop vertrouwen dat uw motor altijd start en u probleemloos kunt doorwerken.


De dieselbrandstof van Aspen beschermt niet alleen de gezondheid, de motor en het milieu, maar is ook beter voor het klimaat. Aspen D is voor 100% gemaakt van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Hiermee kunnen broeikasgassen met 50 tot 80% verminderd worden. Hierdoor is Aspen D een duurzame brandstof en dus beter voor het klimaat

Meer weten over Aspen D

Wilt u meer weten over deze schone dieselbrandstof die Aspen speciaal voor u ontwikkeld heeft? Of misschien wilt u wel uitleg over wat ‘hernieuwbaar’ precies is. Lees er uitgebreid over op de website van Aspen D. 

Naar de website van Aspen D   Verkooppunt zoeken